WBSO-subsidie-aanvragen-in-2022

WBSO subsidie aanvragen in 2022

Op 21 september stuurde oud staatsecretaris Keijzer een brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot de WBSO subsidie voor 2022. In deze brief die gepaard gaat met de nota tijdens Prinsjesdag zijn een aantal veranderingen aangekondigd voor de regeling voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De belangrijkste verandering; meer flexibiliteit en terug naar de oude schijven.

WBSO-veranderingen in 2022

  • Crisismaatregel verhoging percentages wordt stopgezet.
  • Aanvraagtermijnen mogen elkaar overlappen.
  • Het terug melden van uren en kosten/uitgaven wordt eenvoudiger en niet meer gerelateerd aan een beschikking of aanvraagperiode.
  • WBSO-voordeel kan bij beschikking direct volledig verrekend worden, zodat u uw liquiditeit effectief kan inzetten.

WBSO na de coronacrisis

Tijdens de coronacrisis afgelopen jaar is er door het kabinet besloten om de tarieven voor de eerste en tweede schijf te verhogen, om zo de investeringen in speur en ontwikkelingswerk op peil te houden met de voorgaande jaren. En met succes. Het aantal ingediende S&O uren bij het RVO lijkt niet te zijn gedaald. Hierdoor worden in 2022 de tarieven voor de WBSO teruggedraaid naar haar niveaus van voor de coronacrisis. Dit betekent dat de eerste schijf wordt teruggebracht van 40% naar 32%. Ook het tarief voor starters in de eerste schijf wordt teruggebracht van 50% naar het oude niveau van 40%. Het tarief voor de tweede schijf blijft staan op 16%.

WBSO-tarieven 2022MKBStarters
Tarief eerste schijf32%40%
Tarief eerste schijf16%
Grens eerste schijf€ 350.000 R&D (loon)kosten
WBSO schijven 2022

WBSO in 2022

Er is dus door het RVO vastgesteld dat het aantal aanvragen en verzilvering van WBSO-regelingen niet heeft geleden onder de coronacrisis. Als gevolg hiervan is het budget voor 2022 verhoogd naar 1,3 miljard euro. In dit bedrag is € 62 miljoen verwerkt om onder andere uitputting van het budget tegen te gaan. Maar de verwachting volgens de toenmalig staatssecretaris is dat dit, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet van toepassing zal zijn.

De grootste veranderingen in de WBSO in 2022 zit hem in de flexibiliteit en verrekening van de S&O. In 2022 wordt het aanvragen van de WBSO subsidie flexibeler voor ondernemers. Waar nu WBSO projecten elkaar (verplicht) moeten opvolgen, kunnen projecten vanaf 2022 elkaar overlappen. Vanaf 1 januari 2022 kunnen ondernemers een nieuwe WBSO aanvraag indienen die de eerstvolgende kalendermaand start, ook als die kalendermaand al in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. Hierdoor geeft het RVO ondernemers de vrijheid en flexibiliteit om in te spelen op nieuwe projecten en eerder de verwachte uren, kosten of uitgaven voor al toegekende projecten opvoeren. Wat niet veranderd is dat een WBSO-project uit tenminste drie maanden bestaat én kunnen er jaarlijks maximaal vier WBSO aanvragen worden ingediend.

Tot slot de verrekening, want dit mag u voortaan zelf bepalen in welk tijdvak u het WBSO-voordeel verrekent. Benieuwd naar de verschillende voordelen uit de WBSO? Lees hier meer over in onze blog over het kiezen van welk WBSO fiscaal voordeel bij u past. Doordat het vanaf 2022 mogelijk is om zelf te bepalen wanneer u de WBSO verrekend scheelt dit in administratie.

WBSO aanvragen in 2022

Het indienen van een aanvraag voor de WBSO-subsidie gebeurt vanaf 2022 in het nieuwe Aanvraagportaal van het RVO. Via dit portaal verloopt de aanvraag, communicatie en goedkeuring. Het is hierin van belang dat als u met een intermediaire werkt die uw WBSO-aanvraag behandeld deze intermediaire een ketenmachtiging verstrekt.

WBSO interessant in 2022?

Om de vraag direct te beantwoorden; ja! Het blijft voor ondernemers, zzp’ers, en technischie interessant om de WBSO te gebruiken in 2022. Niet alleen heeft dit al 25 jaar lopende project vanuit de overheid vele succes opgeleverd, maar het budget blijft ook groeien. Subsidie Op Maat helpt u graag bij het adviseren, realiseren en ondersteunen in uw WBSO-aanvraag. Als jong en meedenken team ondersteunen wij de onderneming in het ontzorgen van al het werk dat u weghaalt van het ontwikkelen.

Neem contact met ons op

Samen kijken we naar de huidige werkzaamheden en projecten om subsidiemogelijkheden voor jou te vinden, er over mee te denken of te ondersteunen.