uitleg van de klant over zijn werkzaamheden

Je WBSO aanvraag is afgekeurd. Wat nu?

Het kan zijn dat jouw project in zijn geheel of in delen wordt afgekeurd. Nadat je je WBSO aanvraag hebt ingediend, ontvang je van de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) de S&O verklaring. Op deze verklaring staat aangegeven hoe de RVO jouw projectaanvraag heeft beoordeeld. Het kan zijn dat de RVO vindt dat jouw project niet aan de vereisten voldoet, dat ze het niet technisch uitdagend genoeg vinden of dat er een te groot commercieel belang bij het ontwikkelen van het project speelt.

Bezwaar aantekenen.

Als je het niet eens bent met het oordeel van de RVO kun je de bezwaarprocedure starten. Om deze procedure te starten moet de partij die de WBSO aanvraagt een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van de RVO. Dit moet binnen zes weken na het ontvangen van de S&O verklaring. In het bezwaarschrift vertel je waarom je het niet eens bent met het oordeel van de RVO en waarom het project volgens jou wel voldoet aan de eisen van de WBSO subsidie.

Na het indienen van het bezwaarschrift zal je binnen zes weken antwoord krijgen van de RVO. In het geval dat de RVO binnen die zes weken nog geen antwoord heeft gegeven, kan het in speciale gevallen zo zijn dat er nog zes weken voor worden uitgetrokken. Hiervan zal je dan wel bericht krijgen van de RVO. In het antwoord van de RVO zal je een uitnodiging ontvangen voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting heb je de mogelijkheid om toe te lichten wat je in het bezwaarschrift hebt gezet en krijgt de RVO de kans om hier dan weer op te reageren.

Heeft het zin om bezwaar aan te tekenen?

Als je WBSO aanvraag is afgekeurd omdat het personeel wat op de aanvraag staat niet goedgekeurd is voor het project (vanwege een gebrek aan technische achtergrond bijvoorbeeld), dan is het onverstandig om bezwaar aan te tekenen. In dat geval voldoe je simpelweg niet aan de eisen.

Denk je dat de RVO jouw project verkeerd interpreteert? Dan moet je je eerst afvragen of bezwaar maken zin en kans van slagen heeft. Het is natuurlijk goed mogelijk dat je al meer van je project kunt laten zien. Dit kan meer substantie aan de aanvraag geven. Uiteraard is het zelfs in dat geval nooit gegarandeerd.

Naast deze voorbeelden is het ook belangrijk dat je beseft dat een bezwaartraject tijd en geld kost. Zo moet je afreizen naar Zwolle voor de hoorzitting en de tijd die je steekt in het krijgen van je gelijk kun je ook ergens anders in investeren. Zeker voor kleine subsidiebedragen kan dit ervoor zorgen dat je de WBSO goedkeuring beter kunt laten gaan. Let echter wel op als je met je project aanspraak maakt op de InnovatieBox, neem dit mee in je beraadslagingen.

Wat kun je eraan doen om te voorkomen dat je project wordt afgekeurd?

Is je project in zijn geheel afgekeurd, dan heeft de RVO waarschijnlijk een hele goede reden hiervoor. Voor een afkeur zal RVO meestal jou of je intermediair bellen voor overleg. De beoordelaar zal de aanvraag met je bespreken en aangeven waarom hij van mening is dat de aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet. Er is dan vaak nog een mogelijkheid om een verduidelijking of meer informatie te verstrekken waardoor de beslissing alsnog de goede kant op gaat.

Omdat de RVO is opgericht om de Nederlandse ondernemers te steunen, is het ook in hun belang om de subsidie aan iedereen te verstrekken die daar recht op heeft. Is je project afgekeurd, dan is de WBSO dus hoogstwaarschijnlijk niet de juiste subsidie voor jouw project. Om ervoor te zorgen dat je niet eindigt met een afgekeurd project, is het dus van belang dat je project voldoet aan de eisen van de WBSO. Voor meer info over de projecten die in aanmerking komen voor de WBSO kun je onze blog eens bekijken.

Heb je twijfels over de geschiktheid van je project? Of wil je meer weten over hoe wij jou kunnen begeleiden in dit proces? Neem dan eens contact met ons op, dan denken we met je mee.

Neem contact met ons op

Samen kijken we naar de huidige werkzaamheden en projecten om subsidiemogelijkheden voor jou te vinden, er over mee te denken of te ondersteunen.

Nila Luyten

Jouw WBSO partner.

T: 015-202 46 99
E: [email protected]