apparaat voor de wbso

In aanmerking voor WBSO komen met deze 2 projecten

Met welk project kom jij in aanmerking voor WBSO? Wij nemen je mee in hoe je bepaalt of jouw project in aanmerking komt voor een WBSO subsidie.

Het uitwerken van een nieuw idee kan de volgende stap zijn voor jouw bedrijf. Maar bij het uitwerken van nieuwe ideeën kun je je tijd niet besteden aan je gewone dagelijkse werkzaamheden. Ook kan het zijn dat jouw nieuwe idee simpelweg te veel kosten met zich meebrengt, zonder dat er een garantie op succes is. Omdat de Nederlandse overheid het bedrijfsleven fiscaal wil stimuleren om voorop te blijven lopen en te blijven door ontwikkelen, is de WBSO in het leven geroepen.

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een tegemoetkoming in de kosten die je maakt bij het ontwikkelen van een nieuwe innovatie. In de praktijk betekent dit dat je minder loonheffing afdraagt. In het geval dat je een zelfstandige bent, krijg je een vaste aftrek voor het innoveren. Voor starters is er ook een aparte tegemoetkoming. Meer hierover lees je in onze blog over de fiscale voordelen van de WBSO.

Met welk project kom jij in aanmerking voor WBSO?

Oké, maar welke projecten komen dan voor in aanmerking voor WBSO? Hiervoor deelt de RVO (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) WBSO projecten op in diverse categorieën. Per categorie verschillen de criteria waarop het project beoordeeld wordt. Het uitgangspunt is hierbij dat de werkzaamheden altijd door degene worden uitgevoerd die de WBSO subsidie heeft aangevraagd. De categorieën zijn als volgt: ontwikkelingsprojecten en technisch wetenschappelijk onderzoek.

Ontwikkelingsprojecten

Onder deze categorie vallen technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur. Technisch nieuw houdt hierin dat je tegen een probleem aanloopt bij het ontwikkelen van het product of het proces wat je in gedachten hebt, waar met huidige technieken geen directe oplossing voor is. Deze problemen worden technische knelpunten genoemd.

Het is vereist voor de WBSO subsidie voor producten en productieprocessen dat er technische knelpunten aanwezig zijn, anders wordt het project gezien als “standaard” engineering en niet echt speur & ontwikkelingswerk. Hierdoor komt het project dus niet in aanmerking voor WBSO. Het is de bedoeling dat je zelf aan de slag gaat om deze technische knelpunten te overkomen en dat je kunt bewijzen dat het werkingsprincipe van jouw innovatie technisch nieuw is. De uitkomst van het project hoeft dan ook niet altijd een werkend product of een nieuwe werkwijze te zijn. Het kan ook zijn dat je een prototype, een model of een applicatie hebt ontwikkeld.

Software en programmatuur WBSO

In het geval van programmatuur gaat het altijd om een IT-oplossing. Hierbij wordt naast de technische nieuwheid ook gekeken naar de programmatuur zelf. Hiermee wordt bedoeld dat de programmatuur die je wilt ontwikkelen ook daadwerkelijk technische knelpunten oplost die binnen de programmatuur bestaan. Dit is vergelijkbaar met het technische knelpunt zoals deze bij de producten of productieprocessen voorkomt. Ook hiervoor geldt; alleen bij een technisch knelpunt kom je in aanmerking voor WBSO.

Maak binnen de WBSO aanvraag altijd goed duidelijk welke aspecten van een project je van plan bent te gaan doen voor de WBSO, de RVO maakt namelijk onderscheid tussen een project en een probleem. Zo kan het ontwikkelen van een nieuw routeplanningssysteem het project zijn, maar het probleem kan zijn dat de informatietechnologie niet het juiste algoritme heeft voor de manier waarop jij aan de slag wilt hiermee. Hierbij is het voor de WBSO ook nog belangrijk dat nieuwe programmatuur altijd vastgelegd wordt in een formele programmeertaal.

Technisch-wetenschappelijk Onderzoek (TWO).

Naast fysieke ontwikkelingen is het voor het in aanmerking komen voor WBSO ook mogelijk om technisch nieuwe kennis te ontwikkelen. Onder technisch nieuw voor TWO vallen de volgende vakgebieden: fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatietechnologie. Economisch, sociaal en psychologisch onderzoek valt hier dus niet onder. Hierbij is het niet noodzakelijk dat de nieuwe kennis een bedoelde toepassing heeft in een technisch nieuw product of productieproces. Naast technisch nieuw is het ook vereist dat het onderzoek wetenschappelijk is.

Dit heeft te maken met de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en op het doel en de resultaten van het onderzoek. Zo is het voor de opzet van het onderzoek belangrijk dat deze op het moment van aanvragen bekend is. Ook moet het onderzoek systematisch en planmatig uitgevoerd worden, waarbij het niet om routinewerkzaamheden gaat.

De WBSO vereist echter niet dat je kunt aantonen dat de resultaten reproduceerbaar zijn, of dat je onderzoek leidt tot nieuwe concepten of theorieën. Het doel van het onderzoek moet zijn om iets te verklaren waar momenteel geen uitleg voor is te vormen op basis van algemeen toegankelijke kennis. De kennis wordt dus door jou zelf gegenereerd, het verzamelen van kennis wordt niet als TWO gezien. Hierbij is het dus realistisch dat de verklaring die gezocht wordt, niet gevonden wordt.

Dit zijn de drie hoofdcategorieën voor de WBSO subsidie. Twijfel je of jouw innovatie in categorie 1 of 2 valt? Of wil je graag sparren met een adviseur over de manier waarop jouw project aan de eisen kan voldoen? Neem dan eens contact met ons op. We denken graag eens met je mee.

Neem contact met ons op

Samen kijken we naar de huidige werkzaamheden en projecten om subsidiemogelijkheden voor jou te vinden, er over mee te denken of te ondersteunen.

Nila Luyten

Jouw WBSO partner.

T: 015-202 46 99
E: [email protected]