WBSO-innovatiebox

WBSO en toegang tot de Innovatiebox; hoe werkt dit?

Innovatie is een cruciale drijfveer van economische groei en concurrentievermogen. Landen over de hele wereld investeren steeds meer in beleid en programma’s ter ondersteuning van innovatie en speur- en ontwikkelingsactiviteiten (S&O). De Nederlandse overheid heeft verschillende beleidsmaatregelen en programma’s opgesteld om innovatie te ondersteunen, waaronder de WBSO-subsidie en de Innovatiebox. In deze blog gaan we in op de relatie tussen deze twee beleidslijnen en hoe ze innovatie in Nederland kunnen ondersteunen.

WBSO

De WBSO-subsidie is een heffingskorting van de Nederlandse overheid om bedrijven te ondersteunen die zich bezighouden met S&O-activiteiten. De subsidie is bedoeld om bedrijven te stimuleren te investeren in S&O en nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen. De subsidie geeft een heffingskorting op basis van de uren die de werknemers van het bedrijf besteden aan S&O en de hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal gewerkte uren en het uurtarief.

Innovatiebox

De Innovatiebox daarentegen is een fiscale stimulans die de belastingdruk verlaagt voor bedrijven die inkomsten genereren uit gepatenteerde of innovatieve producten of processen. De stimulans stelt bedrijven in staat om een lager belastingtarief te betalen over alle winst uit deze innovatieve producten of processen.

Om in aanmerking te komen voor de Innovatiebox moet een bedrijf een innovatief product of proces hebben waarop een patent rust of dat aan specifieke criteria voor innovatieve technologie voldoet. Ook moet de onderneming in Nederland gevestigd zijn of een vaste vestiging in Nederland hebben.

Combineren

De relatie tussen de WBSO-subsidie en de Innovatiebox is eenvoudig. Bedrijven die de WBSO-subsidie ontvangen, kunnen de subsidie gebruiken om de kosten van S&O-activiteiten te dekken, die kunnen leiden tot de ontwikkeling van innovatieve producten of processen. Als deze producten of processen zijn voorzien van een patent of voldoen aan de criteria voor innovatieve technologie, kan het bedrijf vervolgens de Innovatiebox aanvragen om de belastingdruk op de winst uit deze producten of processen te verlagen.

De WBSO-subsidie en de Innovatiebox zijn dus complementaire beleidsvormen die innovatie op verschillende manieren ondersteunen. Met de WBSO-subsidie worden S&O-activiteiten financieel ondersteund en met de Innovatiebox wordt vervolgens de commercialisering van deze innovatieve producten of processen financieel ondersteund. Door deze twee beleidslijnen te combineren, kunnen bedrijven financiële steun krijgen voor het hele innovatieproces, van S&O tot commercialisering.

Wat levert het dan op?

De voordelen van de innovatiebox zijn groot. Bedrijven die in aanmerking komen voor de box kunnen een lager belastingtarief betalen over hun winst uit innovatieve producten of processen. Het belastingtarief voor de Innovatiebox is 9% (2023) voor kwalificerende winsten, wat aanmerkelijk lager is dan het reguliere vennootschapsbelastingtarief van 25%. Al met al dus zeker de moeite waard om je als ondernemer in te verdiepen!


Neem contact met ons op

Samen kijken we naar de huidige werkzaamheden en projecten om subsidiemogelijkheden voor jou te vinden, er over mee te denken of te ondersteunen.

Jurian-Luyten-Subsidie-Op-Maat

Jurian Luyten

T: 015 202 46 99
E:
[email protected]